Apie mus

Veislynas “Klajokli? šuo”

“Klajokli? šuo” yra neseniai ?kurtas ir FCI registruotas ( 2009.02.24 )samojed? veislynas, kuriam pradži? dav? m?s? augintiniai:Orgitta iš Lazurito men?s, White Aurora Kyra ir Sonata Arctica Xathur Dexterson. M?s? samojedai gyvena su mumis Lapi? miestelyje, Kauno rajone, kur turi pakankamai laisvos vietos pad?kti ir išsilakstyti, ir didžiaj? laiko dal? praleidžia gryname ore.

Pradžioje mes neman?me užsiimti samojed? veisimu, ta?iau ?sigijus pirmaj? kalyt? Orgitta, sugalvojome ?sigiti antr? kalyt? Kyra, kad Orgittai b?t? linksmiau. Pra?jus kiek laiko ir supratus, kokie nuostab?s šunys samojedai, kilo mintis prad?ti juos veisti. Kai prad?jome ieškoti patino savo kalyt?ms išaišk?jo, kokia tai didel? problema Lietuvoje sukergti samojed? kal?. Samojed? Lietuvoje yra labai mažai, tod?l surasti negimining? patin? kergimui mums nepavyko. Tuomet nusprend?me, samojed? niekada nebus perdaug ir prad?jome ieškoti patino. Lietuvoje nepavyko rasti negiminingo patino, taigi paieškos persik?l? ? užsienio platybes, kur pasirodo irgi n?ra taip paprasta rasti tinkam? patin?. Po ilg? paiešk? radome savo naujaj? draug? Lenkijoje labai gerame veislyne Sonata Arctica. Kai jau „sukomplektavome” savo komand? nusprend?me ?kurti veislyn?.

Savo veislyn? nusprend?me siekti maksimalios m?s? samojed? gerov?s ir socializacijos, siekti kuo geresn?s šuniuk? kokyb?s.

Šiuo metu m?s? veislynas yra Fédération Cynologique Internationale (FCI), Lietuvos kinologijos draugijos (LKD) narys.

Sveiki atvyk? ? m?s? veislyno puslap? ir tikim?s, kad Jus užsuksite ir ateityje.

Dalia Mickien?

Samojedų klubas Reklama Reklama Reklama free counters